Vol028女神芝芝Booty私房吊带黑丝秀翘臀51P芝芝Booty画语界

Vol028女神芝芝Booty私房吊带黑丝秀翘臀51P芝芝Booty画语界

 若动大便尤谬,盖酒之热乃无形之气也,病在阳分而妄下之,以伤其阴分,是谓诛伐无过。悲伤亦动肺火,固不独形寒饮冷能伤肺也。

口渴,详有下证者下之,邪去而渴自减,若用生津止渴药,无效也。 昧者定归之虚,试观醉人眼花,与虚何涉哉。

少阴、太阴,脉至胸颈而还,故无头痛。又白胶香一味最妙。

 肺虫居肺叶内,蚀肺系,成瘵疾咯血声嘶,药所不到,治之为难。胆热则胆汁上溢亦苦,柴胡、龙胆草、生甘草、枣仁、茯神、生地。

若吸之气短,是肝肾之阴为水所碍,用肾气丸,温阳以行水。 疫久失下,血为热搏,败为紫黑,溢于肠胃,漱水不咽,小便利,大便黑,是其候也。

耳肿痛生疮,鼠粘子汤、柴胡清肝饮。二方泻肺中血分之火,泻白散泻肺中气分之火。

Leave a Reply