Vol727模特豆瓣酱私房深红轻透上衣配黑丝袜秀丰满身材撩人诱惑写真63P豆瓣酱画语界

Vol727模特豆瓣酱私房深红轻透上衣配黑丝袜秀丰满身材撩人诱惑写真63P豆瓣酱画语界

 汗沾衣,色正黄如蘖汁,谓汗出粘黄也。肺主五声,肝主五色,前已详明,而问之之道,亦所当知也。

乍白乍赤,气血不定之色也,脉浮气怯,神气不安之象也。 悬饮者,饮后水流在□下,不上不下,悬结不散,欬唾引痛,即今之□下有水气,停饮□痛病也。

雷公曰:海竭江枯,投游波而立泛,以蛟龙嗜燕故也。心下悸之「心」字,当是「脐」字,必传写之□。

十月勿食被霜生菜,令人面无光,目涩,心痛,腰疼,或发心疟,疟发时,手足十指『道藏』云:六阴之月,万物至此,归根复命,以待来复,不可食寒冷,生菜性冷,经霜则寒,若食此,是伐天和,故有此等证。有因伤倦而欬嗽者,所谓阴虚内热,火刑肺金,此内伤虚劳之欬嗽也。

代赭石一两火煨醋浸三五吹研赤石脂一两杏仁六十粒炒去皮尖巴豆三十粒去油膜以上为末,饭糊如麻子大,口服三丸,白水下。未成谷疸之时,其人多病寒热,寒热作时,则不能食,寒热止时,则或能食,虽能食,然食后即头晕目眩,心烦不安,此为湿瘀热郁而内蒸,将作谷疸之征也。

饮家渴者,是水停气不化生津液而渴也;呕家渴者,是呕吐胃干燥伤津液而渴也,故曰呕家本应渴也。(烙脐饼子)豆豉黄蜡等分麝香少许以上以豆豉麝香研匀,浴儿之法五枝汤,冬夏寒温适可当,加猪胆汁去污秽,且滋肌肤免生疮。

Leave a Reply